×

కోవిడ్ తరువాతి దశలలో మీ ఊపిరితిత్తులు పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుందా? | Dr. Anil Kumar Gandham

కోవిడ్ తరువాతి దశలలో మీ ఊపిరితిత్తులు పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుందా? Dr. Anil Kumar Gandham Consultant Interventional Pulmonologist #CAREHospitals #Visakhapatnam #pulmonology #pulmonologist #doctor #lungs #covid #respiratorycare